Join to us

2010-08-12 print page

Powstanie KLUBU STU ma na celu skonsolidowanie firm działających w naszym regionie. Bliska współpraca między członkami KLUBU ma pomóc w stworzeniu potencjału finansowego i intelektualnego istniejących na tym terenie podmiotów gospodarczych celem umocnienia pozycji na rynku i dalszego rozwoju. Od członków KLUBU STU oczekuje się wzajemnego wspierania, reklamowania i przekazywania informacji między współpracującymi ze sobą firmami. Wszyscy członkowie stowarzyszenia otrzymują zniżki oraz preferencyjne warunki zakupu usług i towarów oferowanych przez firmy zrzeszone lub wspierające KLUB STU. Szeroko pojęte działania KLUBU STU mają na uwadze między innymi pomoc w rozwoju Miasta. Aby skoordynować tę działalność zacieśniono związki z władzami miasta i województwa, włączając do ścisłej współpracy Prezydenta Miasta Kielc i Wojewody Świętokrzyskiego. Jednym z głównych założeń KLUBU STU jest roztoczenie opieki i sponsoringu na rzecz Klubu Sportowego Piłki Ręcznej Mężczyzn "VIVE Targi Kielce". Opłata miesięczna za członkostwo w KLUBIE STU wynosi minimum 1000,00 PLN. W szczególnych przypadkach dopuszcza się rozliczenie powyższej kwoty w usługach świadczonych na rzecz KS VIVE Targi Kielce. Pozyskane środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności KS VIVE Targi Kielce. W ramach wnoszonej opłaty firmy sponsorujące otrzymują reklamę dla swoich przedsiębiorstw, która umieszczona jest w hali sportowej, na przykład: na parkiecie, telebimie, lub na ścianach. Wielkość powierzchni reklamowej i jej lokalizacja uzależniona jest od wysokości kwoty przekazywanej co miesiąc na rzecz KLUBU. Raz w miesiącu działacze KLUBU STU organizują dla członków KLUBU spotkanie, na którym informują zebranych o zmianach zachodzących w Klubie Sportowym VIVE Targi. Poszczególni klubowicze mają też możliwość zaprezentowania i zareklamowania swoich firm. Każda nowa inicjatywa jest mile widziana. Spotkania kończą się bankietem mającym za zadanie stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery dla ich uczestników.
Spotkania kończą się bankietem mającym za zadanie stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery dla ich uczestników.

 

Jeśli chcesz otrzymac ofertę współpracy, ofertę na sponsoring klubu, wstąpienie do Klubu Stu - skontaktuj się z nami:  marketing(at)vivetargi.pl lub 41 3451044