Ankieta »

Na który wyjazdowy mecz Ligi Mistrzow masz największą ochotę pojechać?
 do Berlina (Niemcy)
 do Czechowa (Rosja)
 do Madrytu (Hiszpania)
 do Veszprem (Węgry)
 do Silkeborga (Dania)

Strzelcy

1. Stojković 113
2. Buntić 77
3. Jurecki 75
4. Tkaczyk 69
5. Tomczak 60

Ogłoszenie o zbieraniu ofert

2011-11-09 drukuj stronę

Klub Sportowy Vive Targi Kielce zbiera oferty na przeprowadzenie kampanii bilbordowej poprzez wynajem powierzchni reklamowej w Polsce na promocję regionu Świętokrzyskiego.

Klub Sportowy Vive Targi Kielce rozpoczyna zbieranie ofert na przeprowadzenie kampanii bilbordowej poprzez wynajem powierzchni reklamowej w Polsce na promocję regionu Świętokrzyskiego w zakresie realizacji projektu: "GRAMY RAZEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - promocja turystyczna, sportowa i gospodarcza województwa, realizowana przez Klub Sportowy Vive Targi Kielce"


Przedmiotem zamówienia jest:
1. wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard o wymiarach 504cm x 238 cm (oświetlony) we wskazanych miastach Polski na okres grudnia 2011 w miastach:
Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Olsztyn, Kielce, Mielec, Lublin, Tarnów, Kielce – w każdym mieście po 3 punkty reklamowe
Ze względu na kryteria oceny o których mowa dalej, dopuszcza się zmianę wskazanych lokalizacji nośników.

2. wydruk plakatów zgodnie z przekazanym przez Klub projektem graficznym
3. montaż i demontaż wydrukowanych plakatów w terminach ekspozycji
4. utylizacja plakatów po okresach ekspozycji
5. monitoring prawidłowej eksploatacji
6. Przesłanie minimum jednego zdjęcia ze wszystkich wybranych lokalizacji bilbordu.

Bilboardy winny być umiejscowione w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych, w miejscach umożliwiających dotarcie reklamy do jak najszerszego kręgu odbiorców, tj. w centrach miast, przy drogach dojazdowych i wyjazdowych, drogach przelotowych, głównych skrzyżowaniach, centrach handlowych, lotniskach itp.
Każdy bilboard ma posiadać estetyczną, wolną od graffiti lub uszkodzeń ramę. Reklama winna być w całości widoczna. Reklama powinna być oświetlona od zmierzchu do świtu.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z ofertą planu dotyczącego ekspozycji zawierający dokładny adres umieszczenia każdego bilboardu wraz z aktualnym zdjęciem potwierdzającym lokalizację, stan techniczny oraz estetyczny nośnika.

Wykonawca gwarantuje wydruk, montaż, demontaż i utylizację plakatów.
Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wszelkich usterek powstałych na etapie montażu lub ekspozycji w terminie 24 godzin od daty powzięcia wiadomości o usterce.

Kryteria oceny: 70% cena, 30% umiejscowienie nośników
Termin składania ofert: 18 listopada 2011
Oferty należy składać droga mailową pod adresem: marketing(at)vivetargi.pl lub w siedzibie Klubu ul. Robotniczej 5 Kielce
W przypadku pytań, proszę kontaktować się z działem marketingu Klubu Sportowego Vive Targi Kielce tel. 041 3451044 lub po adresem marketing(at)vivetargi.pl . Osoba kontaktowa: Paweł Papaj.

Tylko użytkownicy zarejestrowani na forum moga pisać komentarze. Jeśli nie jesteś zalogowany, wykorzystaj formularz z góry strony i zaloguj się. Jeśli zaś nie jesteś jeszcze zarejestrowany i chcesz to zrobić, przejdź do strony rejestracji na forum.
Brak komentarzy