Ankieta »

Na który wyjazdowy mecz Ligi Mistrzow masz największą ochotę pojechać?
 do Berlina (Niemcy)
 do Czechowa (Rosja)
 do Madrytu (Hiszpania)
 do Veszprem (Węgry)
 do Silkeborga (Dania)

Strzelcy

1. Stojković 113
2. Buntić 77
3. Jurecki 75
4. Tkaczyk 69
5. Tomczak 60

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach


 

 

doc. Jan Waluszewski – Rektor
Zbigniew Morawiecki – Kanclerz

KONTAKT
ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
tel.  41 331 74 10
info@wsh-kielce.edu.pl
www.wsh-kielce.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bronisława Markowskiego w Kielcach istnieje od 1993 roku. Według rankingów dotyczących szkół wyższych znajduje się w czołówce uczelni niepaństwowych biznesu w regionie świętokrzyskim. Zawdzięcza to doskonałej jakości kształcenia, bazie dydaktycznej, bardzo dobrze wyposażonej bibliotece, a także innym elementom mi.n. posiada własne studia magisterskie, dysponuje własnym wydawnictwem, posiada doskonale wyposażone zaplecze informatyczne i lokalowe, jako pierwsza uczelnia niepaństwowa uruchomiła Biuro Promocji Studentów i Absolwentów "KARIERA" zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, wydaje dwie gazety: Gazetę WSH oraz Echo Peryferii.  
Uczelnia jest laureatem wielu nagród: Złotej miotły 2000, Lidera regionu 2001, Złotej firmy 2002 Województwa Świętokrzyskiego, Skrzydeł 2003.
Wydział Ekonomii i Administracji WSH istnieje od 1996 roku. Studia na kierunku Ekonomia dostarczają informacji pozwalających na szybkie adaptowanie się do wymagań stawianych ekonomistom zatrudnionym w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji gospodarczej, na różnych stanowiskach. Oferta programowa umożliwia szczegółowe poznanie prawidłowości gospodarowania w różnej skali, opanowanie narzędzi i umiejętności dokonywania profesjonalnych analiz i ocen będących podstawą wyborów ekonomicznych. Na kierunku Ekonomia realizowane są badania naukowe mające przede wszystkim charakter badań stosowanych dotyczących aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych kraju oraz regionu świętokrzyskiego w tym między innymi transformacji gospodarczej. Obejmują one następujące tematy: przemiany strukturalne w gospodarce światowej i polskiej, społeczno-ekonomiczne procesy transformacji, finanse publiczne. Oferując naukę na kierunku Administracja uczelnia stara się sprostać wymaganiom jakie stawia obecna rzeczywistość. Przekształcenia społeczno-polityczne w Polsce nałożyły na samorząd terytorialny nowe, rozległe zadania, realizowane przez administrację. Podjęcie kształcenia przyszłych pracowników administracji stanowi odpowiedź na wyraźne potrzeby w tym zakresie.
W swojej ofercie uczelnia ma też szeroki wybór szkoleń i kursów językowych.